Hygiëne protocol KaroCare

Afspraak maken

• Bij het maken van een afspraak volgt een triage (zie Bijlage 1).
• Voor binnenkomst moet u aanbellen en wordt de deur voor u opengedaan. Indien de therapeut nog bezig is wordt u verzocht plaats te nemen in de wachtruimte.
• De cliënt komt zoveel mogelijk alleen, er blijft bij voorkeur niemand in de wachtruimte tijdens een behandeling. (Mensen die niet alleen kunnen komen mogen een begeleider meenemen).
• Er zijn geen tijdschriften in de wachtruimte.
• De cliënt komt vlak voor de afspraak pas binnen (max. 5 minuten voor de afspraak).
• De therapeut werkt op tijd, u hoeft dus niet lang te wachten in de wachtruimte.
• Binnen de praktijk wordt zoveel mogelijk 1,5m afstand gehouden.
• Er is mogelijkheid tot handen wassen en desinfecteren in zowel de wachtkamer als behandelruimte en er staat een afgesloten afvalbak met zak.
• Koffiemachine en tapwatervoorziening zijn voor de cliënt buiten gebruik.
• Het toilet is beschikbaar indien nodig, deze wordt na elk gebruik gereinigd.

Behandelruimte

• In de behandelruimte is mogelijkheid tot handen wassen en desinfecteren, er is een gesloten afvalbak aanwezig.
• In de behandelruimte is een luchtreiniger voor voldoende ventilatie.
• Er wordt zoveel mogelijk 1,5m afstand bewaard. Tijdens behandelingen waar dit niet mogelijk is wordt mogelijk gewerkt met een mondkapje. De patiënt kan gevraagd worden ook een mondkapje te dragen als dit noodzakelijk is voor de behandeling.
• Indien mogelijk wordt de behandeling zo ver mogelijk bij het gezicht van de cliënt vandaan uitgevoerd.
• Tussen behandelingen door wordt het hoofdeinde van de behandelbank gereinigd met alcohol.
• De therapeut gebruikt 2 schone handdoeken 1 voor het gezicht en 1 voor de olie. Deze worden altijd verschoont na elk gebruik.
• De hoes over de behandelbank wordt niet na elke behandeling verschoond tenzij deze zichtbaar vies is. Daarom wordt de patiënt gevraagd een badlaken mee te brengen voor over de behandelbank.
• In de behandelruimte is een afgesloten wasmand aanwezig voor de vuile was.
• Op het bureau is een plexiglazenscherm aanwezig.
• Voor het handen wassen wordt gebruik gemaakt van papieren handdoekjes.
• Alle contactpunten zijn geminimaliseerd en worden na elke patiënt gereinigd met alcohol

Het Consult

• Patiënten blijven alsnog thuis indien zijzelf of een van hun huisgenoten symptomen hebben zoals hoesten, koorts en/of verkoudheidsklachten.
– Om te voorkomen dat cliënten uit financiële overweging toch willen komen, gaat KaroCare soepel om met het afzeg-beleid. Er worden geen kosten in rekening gebracht als een patiënt last-minute afzegt vanwege mogelijke Corona verschijnselen.
• Behandelaar ontvangt geen cliënten als hij/zij zelf of een van de huisgenoten van behandelaar symptomen heeft zoals hoesten, koorts en/of verkoudheidsklachten.
• Volg de aanbevelingen van het RIVM op.
– Groet elkaar zonder aanraken (geen handen-geven);
– Niezen of hoesten doe je in een papieren zakdoekje, dat je meteen wegwerpt in een prullenbak. Als dat niet mogelijk is, dan niezen of hoesten in je ellenboog;
– Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel.
• Bij gesprekken 1,5 m afstand houden.
• Betalen met pin (zoveel mogelijk contactloos) of bankoverschrijving (Tikkie)

Tussen de afspraken

• Tussen de behandelingen door worden de contactpunten gereinigd. Denk aan deurknoppen, armleuningen en tafeloppervlakte, maar ook pinautomaat of telefoon;
• Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met wegwerp schoonmaakmaterialen;
• Handenwassen voor/na elke cliënt, na hoesten, na toiletbezoek. Handenwassen met water en zeep minimaal 20seconden.
• Bij gebruik van alcoholhoudende middelen: gebruik minimaal 3 ml, wrijf de handen tenminste 30 sec, laat de handen goed opdrogen en raak daarbij niets aan.
• Smeer de handen regelmatig in met vocht inbrengende crème. In droge handen kunnen microscheurtjes ontstaan waar het virus zich in kan verstoppen.
• Houdt nagels kort zodat het virus zich daar ook niet kan verstoppen.

Eind van de dag

• Einde van de dag wordt alles grondig schoongemaakt, met extra aandacht voor alle contactpunten.
• Wegwerpmateriaal wordt weggegooid in afgesloten vuilniszak aan het einde van de dag;
• Wasbare materialen, inclusief bedrijfskleding worden elke dag op 60ᵒC gewassen.

Bijlage 1, Triage cliënt (Telefonische) Triagevragenlijst

1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. hoesten, kuchen of niezen;
b. koorts (38⁰C of hoger);
c. kortademigheid.

4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee

Indien een ‘Ja’ dan niet behandelen of indien mogelijk en noodzakelijk een behandeling op afstand (videobellen) geven.
Indien alles ‘Nee’ dan de volgende vragen stellen om te kijken of behandeld kan worden of een verdere anamnese noodzakelijk is.
7. Heeft u een griepprik gehad? Ja / Nee
8. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
b. keelpijn; c. onbekende hoofdpijn;
d. onbekende moeheid;
e. onbekende diarree of buikklachten.

Indien een ‘Ja’ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting door behandelaar en in samenspraak met patiënt.
Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.