Tarievenlijst 2021

Onderstaande tarieven zijn van toepassing als deze niet vanuit de zorgverzekering wordt vergoed, u krijgt dan particulier een factuur. Deze kunt u contant afrekenen of pinnen.

Fysiotherapie

Zitting fysiotherapie 30 min. € 39,00

Zitting fysiotherapie aan huis 45 min. € 60,00

Screening 15 min. € 30,00

Screening intake en onderzoek 30 min. € 50,00

Intake en een onderzoek na verwijzing 30 min. € 50,00

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis 45 min. € 70,00

Niet nagekomen afspraak 30 min. € 33,00

Medische rapportage (b.v. Letselschade bureau) € 85,00

Massage

Ontspanningsmassage/ Sportmassage 30 min. € 33,00

Ontspanningsmassage/ Sportmassage 60 min. € 53,00

Vergoeding uit de verzekering

Basisverzekering

Fysiotherapie wordt vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering als u een aandoening heeft die voorkomt op de `Chronische Lijst’. De eerste 20 behandelingen komen uit uw aanvullende verzekering of wanneer deze niet voldoende toereikend is dient u deze zelf te betalen. Op behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering betaald u wel eigen risico.

Aanvullende verzekering

Het aantal behandelingen dat vergoed wordt uit uw aanvullende verzekering is per zorgverzekeraar en polis verschillend, u kunt hiervoor uw polis raadplegen. Op behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering betaald u geen eigen risico. De rekening gaat in de meest gevallen direct naar de zorgverzekeraar en u hoeft dus niets voor te schieten. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars, check dit altijd zelf om onverwachte rekeningen te voorkomen.

Verzuim

Afspraken dienen tenminste 24 uur van tevoren telefonisch afgemeld te worden. Afspraken die niet 24 uur van te voren worden afgemeld worden bij u in rekening gebracht (€33,00 per behandeling). Deze kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

KaroCare verhelpt snel en duurzaam uw klachten.