Longfysiotherapie bij COPD, Astma & LONG covid

Wanneer fysiotherapie bij longklachten?

Een longziekte wordt altijd gediagnosticeerd door een huisarts en/of longarts. U krijgt daarom meestal een verwijzing voor fysiotherapie. Ook zonder verwijzing kunt u terecht bij de fysiotherapeut voor longklachten. Met een verwijzing COPD heeft u vanaf het GOLD-stadium II recht op chronische COPD fysiotherapie. Ook na corona heeft u recht op chronische fysiotherapie.

Het doel van de therapie is om uw inspanningsvermogen te optimaliseren.

Trainen van conditie en spierkracht

Longpatiënten hebben vaak flink ingeleverd aan conditie en spierkracht waardoor het steeds moeilijker wordt om sport- en/of dagelijkse activiteiten uit te kunnen blijven voeren.

Belasting- belastbaarheid

Het belangrijkste is rust, herstel en doseren. Veel mensen hebben daar moeite mee en zijn geneigd vaak de grens op te zoeken. Dit werkt vaak averechts omdat dit het lichaam niet de benodigde tijd geeft voor herstel. Daarin is een stukje educatie belangrijk, uitleg en adviezen zodat het beste resultaat behaald wordt. Daarnaast wordt er vaak samengewerkt met een ergotherapeut en/of diëtist. 

Trainen

Voor een optimaal trainingsprogramma wordt zowel conditietraining als spierkrachttraining gedaan. De inhoud hangt af van de belastbaarheid – het niveau van de conditie en de spierkracht, de functionaliteit – welke activiteiten zijn in uw dagelijks leven belangrijk – en uw wensen: wat kan ik nu minder goed en wil ik graag weer beter kunnen? Samen met de fysiotherapeut kan een trainingsprogramma worden opgesteld om te zorgen dat de conditie en de spierkracht verbetert. Bovendien betekent een goede conditie vaak ook een betere weerstand tegen infecties en longontstekingen.

Coronaklachten longen

Ademspiertraining

Dit staat voor ademspiertraining. De spieren die de inademing verzorgen kunnen daadwerkelijk getraind worden. Dit zijn vooral de spieren in de hals en het diafragma. Deze spieren kunnen worden getraind met de Powerbreathe. Dit is een apparaatje waardoor lucht naar binnen moet worden geademd tegen een bepaalde weerstand, waardoor bovengenoemde spieren harder moeten werken en dus getraind worden. Er zijn verschillende positieve effecten van deze training wetenschappelijk bewezen. Deze trainingsmethode is niet voor iedere longpatiënt geschikt. Vraag uw fysiotherapeut voor meer informatie.

Ademhaling en ontspanning

Ademhaling staat centraal. Een veelgehoorde klacht is dat mensen ‘verkeerd ademhalen’. We spreken dan van een disfunctioneel adempatroon, met een aantal specifieke tips kan er vaak al een stuk meer rust en duidelijkheid worden gecreëerd. De ademhaling kan ook beïnvloed worden doordat u moeite heeft om te ontspannen. De ademhaling kan dan ‘te hoog’ blijven zitten. Er zijn ademhalingstechnieken om de benauwdheid te minderen en/of sneller te herstellen van een zware inspanning. De meest gebruikte techniek hiervoor is Pursed Lips Breathing.

KaroCare is aangesloten bij het COPD netwerk Breda en Chronisch Zorgnet.

Bron: www.longfonds.nl

Wat is COPD?

KaroCare helpt u graag met COPD fysiotherapie. Maar is COPD eigenlijk? Bij COPD zijn uw longen beschadigd. Ademen is moeilijker en u heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte).

Als u COPD heeft ademt u moeilijker omdat uw longen beschadigd zijn. U heeft minder zuurstof. Daardoor kunnen normale dingen lastig zijn. Zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden. Uw longen kunnen niet voldoende zorgen voor een goede ademhaling. Vergelijk het met een tankwagen waar zo’n tienduizend liter zuurstof in kan. Een gezonde volwassene heeft ongeveer die hoeveelheid zuurstof per dag nodig. Bij COPD lukt het soms maar om een halve tankwagen per dag in- en uit te ademen.

Chronische bronchitis of longemfyseem COPD is een verzamelnaam voor:

 • Chronische bronchitis
  Bij chronische bronchitis zijn uw bronchiën steeds ontstoken. De bronchiën zijn de vertakkingen van uw luchtpijp naar uw longen. Daardoor maakt uw lichaam meer slijm aan en is ademhalen lastiger.
 • Longemfyseem
  Bij longemfyseem of emfyseem gaan er langzaam longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in uw bloed komt. En dat u afvalstoffen weer kunt uitademen. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe moeilijker dit wordt. Hierdoor kunt u het benauwd krijgen.

Symptomen van COPD

Als u COPD heeft, komt u vaak adem tekort. Door ontstekingen in uw longen gaan uw longblaasjes langzaam kapot. Hierdoor krijgt u klachten als hoesten en benauwdheid.

Bij COPD kunt u last hebben van:

 • benauwdheid
 • hoesten
 • slijm ophoesten
 • kortademigheid
 • vermoeidheid
 • weinig spierkracht
 • gewichtsverandering

Benauwdheid

Een van de bekendste symptomen van COPD is benauwd zijn. Soms kan dit zelfs zo erg zijn, dat u elke dag extra zuurstof nodig heeft.

Benauwd zijn is een naar en angstig gevoel. Het maakt uw dagelijkse activiteiten lastiger. Probeer daarom uw energie zoveel mogelijk te verdelen over de dag. Vermijd activiteiten die u erg vermoeien, of vraag om hulp van iemand uit uw omgeving. De fysiotherapeutische behandeling zorgt er ook voor dat u leert om een benauwdheidsaanval te verminderen en erdoor heen te komen en soms zelfs te voorkomen. Dit zorgt vaak voor meer vertrouwen in het lichaam waardoor mensen weer meer naar buiten durven.